Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital w Śremie Spólka z o.o.
Szukaj w tym dziale:

Jednostka kontrolująca 

Data    kontroli    

  Zakres kontroli                                 
Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 27-28.03.2019 ocena stanu sanitarnego, przepisów BHP
Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 28.03.2019 Kontrola bloku żywienia
Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 27.08.2019 Stosowanie urządzeń wytwarzających pole elektromagnet.
Konsultant Wojewódzki - ratownictwo medyczne 15.11.2019 Działanie ratownicwta medycznego
Najwyższa Izba Kontroli 18.12.2019 Monitorowanie działań niepożądanych leków
Państwowa Powiatowa Stacja Epidemiologiczna 17.12.2020 Organizacja punktu pobrania COVID19. Kontrola Prosektorium
Wojwoda Wielkopolski 04-15.01.2021 Ocena zgodnośco wykonywanych działań z przepisami prawa
NFZ - Dział Kontroli 04.01.2021 Przestrzeganie regulaminu  kwalifikacji do szczepień p/Covid 19 "grupy 0".
Państwowa Powiatowa Stacja Epidemiologiczna 12.02.2021 Kontrola wykonania decyzji z dnia 18.06.2019, ocena przestrzegania przepisów w związku ze stanem epidemii