Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital w Śremie Spólka z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Jednostka kontrolująca  Data    kontroli       Zakres kontroli                                 
Reg.Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  30.01.2017 Dokumentacja związana z przetaczniem krwi i jej składników
Woj. Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Śremie 10.02.2017 Zapobieganie szerzeniu się zakżeń wirusem grypy
Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 07-08.03.2017 Ocena stanu sanitarnego podmiotu leczniczego
Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 10.07.2017 Ocena wymagań a zakresie rentgenodiagnostyki
Powiatowa Stacja SE 05.09.2017 Badanie wody ciepłej
Woj. Insp. Ochrony Środowiska 26.09-02.10.2017 Gospodarka odpadami
Pow. Stacja SE 30.01.2018 Działania zapobiegawcze- wirus grypy
Wojewódzka Stacja SE 07.02.2018 Kontrola wykonania nakazów z dnia 22.05.2017
Państwowa Inspekcja Pracy 27.03.2018-23.05.2018 Prawna ochrona pracy, zagadnienia z  zakresu BHP
Pow. Stacja SE 28.03.2018 Ocena wykonywania szczepień ochronych
WOW NFZ W Poznaniu 04.04.2018 Ocena realizacji umów w zakresie ortopedii
WOW NFZ W Poznaniu 11.09.2018 Ocena realizacji umów w zakresie ortopedii