Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital w Śremie Spólka z o.o.

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Bieżące dostawy jednorazowych wyrobów higienicznych i chirurgicznych dla

Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z  o.o.

 

Akt założycielski

Jednostka kontrolująca  Data    kontroli       Zakres kontroli                                 
WOW NFZ w Poznaniu Wydział Kontroli 01.02.16-05.02.16 Realizacja umowy w zakresie - choroby wewnętrzne hospitalizacja  z uwzględnieniem grup F04, K27, K27A
Z up. PPIS w Śremie 17.02.2016 Ocena podjętych działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń wirusem grypy
Wojewowoda Wielkopolski 20.06.2016 Kontrola wykonywania zadań obronnych
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu  07. 2016 Kontrola dokumentacji związanej z leczeniem krwią
WPWIS w Poznaniu 12.07.2016 Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaturę rtg dla celów medycznych
WPWiS w Poznaniu 02.08.2016 Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaturę rtg dla celów medycznych, pomiary w otoczeniu aparatury rtg.
Wojewoda Wielkopolski 08.2016 Kontrala dysponenta ZRM i SOR
     
     
     
     

 

 
1 do 10 z 156